VAPPO/Groepspraktijk "Vloeiende 136".

  • V.A.P.P.O vzw is de organisatiestructuur van de psychotherapeutische groepspraktijk "Vloeiende 136".
  • Het is een intellectueel platform van waaruit met systeem theoretische inzichten onderzocht wordt naar de meest performante psychische hulpverlening. Systeem hypotheses worden voortdurend getoetst aan individueel casuïstiek. Elke hulpverlening is onderzoekend en elk onderzoek is hulpverlenend. 
  • De therapeuten werken in een zo groot mogelijke autonomie,met maximale vrijheid en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  • Vappo heeft een sociale opdracht in het zoeken naar betaalbare hulpverlening. Voor deskundige verslagen,voor gesprekstherapie etc...
  • Er worden publicaties gemaakt en overdrachten gegeven vanuit de systeemtheoretische wetenschappelijke visie.

Dokter Dirk Peeters schrijft zelf ook boeken,deze worden ook uitgebracht.

DE KRACHT VAN ONMACHT

Reeds beschikbaar op PDF formaat voor 15 euro.

Papieren versie in productie voor 25 euro. 

Gelieve het bedrag over te maken op BE51 0016 6503 0662,met vermelding van je e-mail en/of adres.

Auteur: Dr. Dirk Peeters

Productie: VAPPO vzw

 

Dr Dirk Peeters 

Vloeiende 136

2950 te Kapellen.

Kunt u bereiken in het onderstaand formulier of op het telefoonnummer 03 605 52 50.

Tevens kan u ook hier een afspraak vragen,vergeet zeker niet u geboortedata mee te communiceren.